+38(067) 524-35-70       denisukmogul@gmail.com;    alikievukmogul@gmail.com

Третейський суд

Одним із способів захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб в Україні є вирішення спорів за допомогою третейського розгляду, тобто через діючий третейський суд. Вирішення спорів, які виникли, наприклад, в ході виконання договірних зобов’язань між сторонами, таким чином має ряд переваг перед вирішенням спору в постійно завантажених судах загальної юрисдикції де постійно йдуть реформації і завжди не вистачає суддів.

Основними перевагами вирішення спору в третейському суді є:

  • До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.
  • Швидкий, законний та чіткий розгляд справи;
  • Рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім деяких випадків, передбачених Законом;
  • Рішення третейського суду є обов’язковим для виконання негайно або в порядку та строки, що встановлені в рішенні;
  • Рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”.

Для забезпечення вирішення можливого спору в третейському суді єдиною вимогою є наявність між сторонами третейської угоди. Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.

Найпростішим в даному випадку є домовленість сторін у вигляді третейського застереження у конкретному договорі.

 

Третейське застереження:

 

Шляхом підписання даного договору, сторони домовилися та підтверджують свою згоду відносно того, що вci спори, розбіжності або претензії, які виникають між сторонами з цього договору або у зв’язку з ним, в тому числі, але не обмежуючись: що стосуються його укладання, виконання, порушення (невиконання та/або неналежного виконання), припинення, дійсності/недійсності, розірвання, повернення сплачених коштів, будуть передаватись для остаточного врегулювання на розгляд Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Правова Гільдія України» (надалі по тексту – Третейський суд). Укладаючи цей договір,  Сторони тим самим ознайомлені, визнають та згодні з Регламентом постійно діючого Третейського Суду при Асоціації «Правова Гільдія України» та Положенням про постійно діючий Третейський Суд при Асоціації «Правова Гільдія України», опублікованими і оприлюдненими на сайті http://www.kupite.ooo/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4/. Визнання недійсними окремих положень договору не тягне за собою недійсність даного третейського застереження. Третейське застереження вважається невід’ємною частиною даного договору і щодо нього діють такі самі правила правонаступництва, що й до договору в цілому. Розгляд справи буде здійснюватись у відповідності із Законом України «Про третейські суди» та Регламентом Третейського суду. Місцезнаходженням Третейського суду є місцезнаходження Асоціацїї «Правова Гільдія України», а саме: 02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, офіс 215. Сторони домовились, що Третейський суд буде розглядати справу в складі одного третейського судді, який призначається Головою Третейського суду. Обмін документами iз Третейським судом (в тому числі направлення позовної заяви, відзиву на позов, клопотань та інш.) здійснюється сторонами за адресами, вказаними у даному договорі.  Рішення Третейського суду є обов’язковим для виконання

 

 

Положення

Свідоцтво

Регламент

Контакти